POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: anrex.net.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ANREX Serwis Sprzątający UL.MARII JAREMY 14B/87, 31-318 KRAKÓW
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: anrexbiuro@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. W Serwisie wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • Po pierwsze: obsługujemy Twoje zapytania przez formularz kontaktowy,
  • Po drugie: realizujemy zamówione przez Ciebie usługi,
  • Po trzecie: prezentujemy Ci naszą ofertę oraz inne informacje, które mogą Cię zainteresować. W celu pozyskiwania informacji o Tobie i Twoim zachowaniu korzystamy z następujących metod:
   1. Przechowujemy dane, które dobrowolnie podajesz nam w formularzach.
   2. Wykorzystujemy pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym i pomagają nam zrozumieć, jak korzystasz ze strony.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez nas:

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są u nas chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Twoje dane są szyfrowane w trakcie transmisji.
 2. Ponadt regularnie zmieniamy nasze hasła administracyjne, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
 3. Dodatkowo wykonujemy regularne kopie zapasowe, aby w razie potrzeby odzyskać dane.

3. Hosting

 1. Nasz Serwis jest hostowany na serwerach firmy hoste.pl. Firma ta prowadzi logi na poziomie serwera. Logi mogą zawierać informacje takie jak:
  • Adresy żądanych zasobów (URL).
  • Czasy nadejścia zapytań.
  • Czasy wysłania odpowiedzi.
  • Nazwy stacji klienta (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP).
  • Informacje o błędach w trakcie realizacji transakcji HTTP.
  • Adresy URL stron poprzednio odwiedzanych przez użytkowników (referer link).
  • Informacje o przeglądarce użytkownika.
  • Adresy IP.
  • Informacje diagnostyczne związane z procesem zamawiania usług oraz obsługą poczty elektronicznej.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. To dotyczy takich grup odbiorców jak firma hostingowa na zasadzie powierzenia.
 2. Twoje dane osobowe, przetwarzane przez Administratora, nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w osobnych przepisach (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, o którym mowa w pkt 3.2, wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Ponadto serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dodatkowo serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Warto wspomnieć, że dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Dodatkowo oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Warto zaznaczyć, ze pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Po pierwsze jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. Po drugie w celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub skorzystanie z formularza kontraktowego.

Scroll to Top